Home » تصمیم سازی

تصمیم گیری

موانع تصميم گیری درست

10 عاملی که مانع از تصميم گیری درست و هوشمندانه می شود: 1 ترس و دودلی هر یک از تصمیم گیری‌ها ابعاد و بخش‌های متنوعی دارند. همین ابعاد باعث ایجاد ترس‌هایی برای فرد تصمیم گیرنده می شود. وقتی از چیزی یا کسی که به تصمیم گیری‌مان مربوط است، بترسیم و…

ادامه مطلب