گوگل E-E-A-T: نقش تجربه در تولید محتوا

گوگل E-E-A-T

دستورالعمل‌های به‌روزرسانی شده رتبه‌بندی جستجوی گوگل، اطلاعات خوبی در مورد E-E-A-T یعنی نقش تجربه در تولید محتوا و نحوه ارزیابی تجربه دست اول تولیدکننده محتوا به ما ارائه می‌دهد.

در جدیدترین آپدیت گوگل، نشان دادن تجربه دست اول برای رتبه بندی در گوگل بیش از همیشه مهم شده است. این به‌روزرسانی‌های دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت جستجو، معیارهایی را که گوگل به دنبال آن است، فهرست می‌کند.

E-E-A-T گوگل چیست؟

در آپدیت جدید گوگل در حال ارتقای مفهوم E-A-T با یک “E” اضافی برای تجربه است.

مفهوم جدید E-E-A-T مخفف Experience، Expertise، Authoritativeness و Trustworthiness است.

دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل بر همین اساس به‌روزرسانی شده‌اند، این آپدیت برای این است که نشان دهد چگونه گوگل به ارزیابی‌کنندگان کیفیت محتوا دستور می‌دهد تا تخصص یک تولید کننده محتوا را ارزیابی کنند.

دستورالعمل های به روز شده ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل در مورد این تجربه می گوید:

“Consider the extent to which the content creator has the necessary first-hand or life experience for the topic. Many types of pages are trustworthy and achieve their purpose well when created by people with a wealth of personal experience. For example, which would you trust: a product review from someone who has personally used the product or a “review” by someone who has not?”

در نظر بگیرید که سازنده یا تولید کننده محتوا تا چه حد تجربه دست اول یا تخصص لازم را برای موضوع دارد. بسیاری از انواع صفحات قابل اعتماد هستند و زمانی که توسط افرادی با تجربه شخصی فراوان ایجاد می شوند به هدف خود می رسند. به عنوان مثال، به کدام یک از موارد زیر اعتماد دارید:

یک بررسی محصول از طرف شخصی که خود از محصول استفاده کرده است یا یک “بازبینی” توسط شخصی که از محصول استفاده نکرده است؟”

گوگل علاوه بر افزودن تجربه به عنوان یک عامل، تاکید مجددی بر اعتماد دارد.

نمودار زیر را ببینید که چگونه اعتماد در مرکز تجربه، تخصص و اقتدار قرار می گیرد.

گوگل E-A-T

گوگل می‌گوید اعتماد حیاتی‌ترین مؤلفه E-E-A-T است، «زیرا صفحات غیرقابل اعتماد صرف نظر از اینکه چقدر باتجربه، خبره یا معتبر به نظر می‌رسند، E-E-A-T پایینی دارند.»

تجربه، تخصص و اقتدار از ارزیابی اعتماد ارزیابی کننده کیفیت پشتیبانی می کند.

اگر تا امروز تمام مراحل راهنمایی‌های گوگل را در مورد E-A-T درست پیاده کرده اید، حالا در راه ایجاد سطح اعتمادی هستید که ارزیابی‌کنندگان کیفیت گوگل به دنبال آن هستند.

در اینجا نحوه اطمینان از حفظ اعتماد با نشان دادن تجربه دست اول آمده است.

چگونه ارزیاب های کیفیت گوگل E-E-A-T را ارزیابی می‌کنند؟

دستورالعمل های ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل دارای فصل های متعددی است که E-E-A-T را از سطح بالا به پایین ارزیابی می کند.

فصل 4.5.2: پایین ترین E-E-A-T

در فصل 4.5.2 دستورالعمل های ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل آمده است:

“If the E-E-A-T of a page is low enough, people cannot or should not use the MC of the page. If a page on YMYL topics is highly inexpert, it should be considered Untrustworthy and rated Lowest. Use the Lowest rating if the website and content creator have an extremely negative reputation, to the extent that many people would consider the webpage or website untrustworthy.”

اگر E-E-A-T یک صفحه خیلی کم باشد، مردم نمی توانند یا نباید از MC (المان های کیفیت) صفحه استفاده کنند. اگر صفحه‌ای در موضوعات YMYL (سبک زندگی) بی‌تخصص است، باید آن را غیرقابل اعتماد در نظر گرفت و در پایین‌ترین سطح امتیاز داد. اگر وب سایت و سازنده محتوا شهرت بسیار منفی دارد، از پایین ترین رتبه استفاده می شود، تا جایی که بسیاری از افراد صفحه وب یا وب سایت را غیرقابل اعتماد می دانند.

فصل 5.1: عدم وجود E-E-A-T

فصل 5.1 دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل دارای نمونه‌هایی از مواردی است که ارزیابی‌کنندگان کیفیت هنگام ارزیابی سطح پایین E-E-A-T باید به دنبال آن باشند:

Low quality pages often lack an appropriate level of E-E-A-T for the topic or purpose of the page. Here are some
examples:

 • The content creator lacks adequate experience, e.g. a restaurant review written by someone who has never eaten
  at the restaurant
 • The content creator lacks adequate expertise, e.g. an article about how to skydive written by someone with no
  expertise in the subject
 • The website or content creator is not an authoritative or trustworthy source for the topic of the page, e.g. tax form
  downloads provided on a cooking website.
 • The page or website is not trustworthy for its purpose, e.g. a shopping page with minimal customer service
  information

صفحات با کیفیت پایین اغلب فاقد سطح مناسب E-E-A-T برای موضوع یا هدف صفحه هستند. در اینجا برخی از مثال ها عبارتند از:

 • سازنده محتوا فاقد تجربه کافی باشد، به عنوان مثال: برای یک رستوران نقد نوشته شده توسط شخصی که هرگز آنجا غذا نخورده است.
 • سازنده محتوا فاقد تخصص کافی است، به عنوان مثال: مقاله ای در مورد نحوه چتربازی توسط شخصی بدون تخصص در این رشته نوشته شده است.
 • وب سایت یا سازنده محتوا منبع معتبر یا قابل اعتمادی برای موضوع صفحه نیست، به عنوان مثال: فرم مالیاتی در یک وب سایت آشپزی بارگذاری شده است.
 • صفحه یا وب سایت برای هدف خود قابل اعتماد نیست، به عنوان مثال: یک صفحه خرید با حداقل اطلاعات خدمات مشتری.

علاوه بر این، گوگل می گوید که شهرت مثبت نمی تواند بر کمبود E-E-A-T برای موضوع یا هدف صفحه غلبه کند.


خدمات تولید محتوا

سرویس تولید محتوا یکی از سرویس‌های شرکت ebgroup است. برای تحقیق کلمات کلیدی، استراتژی تولید محتوا، سئو محتوا تنها چند مورد از خدمات تولید محتوا ebgroup است.

فصل 7.3: سطح بالای E-E-A-T

فصل 7.3 دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت گوگل حاوی اطلاعاتی در مورد معیارهای دستیابی به سطح بالایی از E-E-A-T است.

گوگل در مورد نشان دادن تجربه می گوید:

“Pages with High E-E-A-T are trustworthy or very trustworthy. Experience is valuable for almost any topic. Social media posts and forum discussions are often High quality when they involve people sharing their experience. From writing symphonies to reviewing home appliances, first-hand experience can make a social media post or discussion page High quality.”

صفحات دارای E-E-A-T بالا قابل اعتماد و حتی بسیار قابل اعتماد هستند. تجربه تقریباً برای هر موضوعی ارزشمند است. پست‌های شبکه‌های اجتماعی و بحث‌های فروم معمولاً زمانی با کیفیت بالا هستند که افراد تجربه خود را به اشتراک بگذارند. از نوشتن در موردسمفونی تا بررسی لوازم خانگی، تجربه دست اول می تواند یک پست شبکه اجتماعی یا صفحه بحث را با کیفیت بالا بسازد.


خدمات سئو

سرویس خدمات سئو یکی از سرویس‌های شرکت ebgroup است. برای جستجوی کلمات کلیدی، بهینه سازی و استراتژی محتوا، رپورتاژ تنها چند مورد از خدمات سئو ebgroup است.

فصل 8.3 سطح بسیار بالای E-E-A-T

فصل 8.3 دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت گوگل حاوی اطلاعاتی در مورد معیارهای دستیابی به بالاترین سطح گوگل E-E-A-T است:

“Very high E-E-A-T is a distinguishing factor for Highest quality pages. A website or content creator who is the uniquely authoritative, go-to source for a topic has very high E-E-A-T. A content creator with a wealth of experience may be considered to have very high E-E-A-T for topics where experience is the primary factor in trust. A very high level of expertise can justify a very high E-E-A-T assessment. Very high E-E-A-T websites and content creators are the most trusted sources on the internet for a particular topic.”

E-E-A-T بسیار بالا یک عامل متمایز کننده برای صفحات با بالاترین کیفیت است. یک وب سایت یا تولید کننده محتوا که منبع معتبر و منحصر به فرد برای یک موضوع است، E-E-A-T بسیار بالایی دارد. برای موضوعاتی که تجربه عامل اصلی اعتماد است، ممکن است یک تولیدکننده محتوا با تجربه فراوان، دارای E-E-A-T بسیار بالایی باشد. سطح بسیار بالای تخصص می تواند ارزیابی بسیار بالای E-E-A-T را توجیه کند. وب سایت های E-E-A-T بسیار بالا و تولیدکنندگان محتوا، قابل اعتمادترین منابع در اینترنت برای یک موضوع خاص هستند.

منبع: Google

4.9/5 - (16 امتیاز)

اشتراک گذاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور

مطالب مرتبط

برندسازی کلینیک پزشکی

برندسازی کلینیک پزشکی

برندینگ یکی از عناصر کلیدی در موفقیت هر سازمان و تجارت است، حتی در زمینه‌ی کلینیک‌های پزشکی. در این مقاله، به بررسی اهمیت و اجزای

فیجیتال مارکتینگ

بررسی فیجیتال مارکتینگ

آیا تا کنون کالایی را آنلاین خریده و انتخاب کرده‌اید که در فروشگاه آنرا تحویل بگیرید، یا یک کد QR را در فروشگاه اسکن کرده‌اید

پیمایش به بالا
بپرس
1
چت با ما
چت با eBgroup
سلام
چطور میتونم کمکتون کنم؟