Advertisements

مدیریت رویداد

ایجاد و توسعه رویدادهای بزرگ مدیریت رویداد است که می تواند شامل برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها ، کنسرت‌ها، نمایش‌های تجاری، جشنواره‌ها و مراسم باشد.

همچنین شامل شناسایی مخاطب هدف، تدوین مفهوم رویدادها، برنامه ریزی تدارکات کلی رویدادها و انجام مدیریت پروژه رویدادها به عنوان یک اصل، مدیریت نفرات تیم های مسئول برای هر عملکرد، بودجه و نظارت بر اجرای رویدادها خواهد بود.

در برگزاری رویداد یا ایونت، عناوین به اندازه‌ی خدمات ارائه شده متنوع و متعدد هستند و اغلب توصیف و تمایز دادن موارد دشوار است.

مدیریت و برنامه ریزی رویدادها دو کارکرد بسیار متفاوت دارند. تفاوت اصلی در این دو کلمه این است: مدیریت و برنامه ریزی. به زبان ساده ، مدیران رویداد، رویدادها را مدیریت می کنند و برنامه‌ریزان رویدادها، برنامه ریزی رویداد را انجام می دهند.

مدیران رویدادها باید جنبه هایی از رویدادها را هم برنامه ریزی کنند.


خدمات تخصصی مدیریت‌رویداد در eBgroup

eBgroup با در اختیار داشتن متخصصین برگزاری رویداد به خوبی می‌توانند رویدادهای شما را برنامه‌ریزی و به خوبی مدیریت نمایند.

خدماتی که ما بصورت تخصصی به شما ارائه می‌دهیم:

  • خلاقیت در طراحی رویداد
  • برنامه ریزی رویداد
  • ارتباط با مخاطبین و مدعوین رویداد
  • مدیریت برگزاری
  • گزارش رویداد