تجاری سازه ایده

تجاری سازی ایده و فرآیند عرضه محصول

تجاری سازی ایده فرآیندی است که طی آن یک محصول یا خدمت جدید به بازار عمومی معرفی می شود. تجاری سازی به فازهایی تقسیم می شود، از زمان معرفی اولیه محصول تا تولید انبوه و پذیرش آن. تولید، توزیع، بازاریابی، فروش و پشتیبانی مشتری مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت تجاری را در نظر می […]

تجاری سازی ایده و فرآیند عرضه محصول بیشتر بخوانید »