صفحات تبلیغ کننده

صفحات تبلیغ کننده Advertiser Pages در گوگل ادز

گوگل ادز (Google Ads) با انتشار صفحات جدید تبلیغ کننده و تمرکز بر شفافیت برای کاربران گوگل حرکت تازه‌ای آغاز نموده است.

صفحات تبلیغ کننده Advertiser Pages در گوگل ادز بیشتر بخوانید »