گوگل ادز

دلایلی که گوگل ادز (ادوردز) شما کار نمی کند

اگر تلاش‌تان برای تبلیغات در گوگل ناموفق می‌شود، تسلیم نشوید. دلایل زیادی وجود دارد که باعث دیده نشدن تبلیغات شما در گوگل ادز می‌گردد.

دلایلی که گوگل ادز (ادوردز) شما کار نمی کند بیشتر بخوانید »