مدیریت رویداد چیست؟

مدیریت رویداد، این عبارتی است که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما فراتر از معنای لفظی مدیریت رویدادها، دقیقاً چه چیزی را شامل می‌شود؟ و مهمتر از آن، چگونه می‌توان از آن در رویدادها استفاده کرد؟ هر نوع رویدادی مستلزم مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش است که به شما کمک می‌کند هرج و مرج مراسم […]

مدیریت رویداد چیست؟ بیشتر بخوانید »