مدیریت محصول

مدیریت محصول: استراتژی و چرخه عمر محصول

در دنیای تکنولوژی و تجارت امروزی، مدیر یت محصول (Product Management) نقش بسیار مهمی در موفقیت یک محصول یا خدمت ایفا می‌کند. این مقاله به شرح مدیریت محصول، نقش و وظایف یک مدیر محصول و همچنین استراتژی های مورد نیاز برای مدیریت محصول می‌پردازد. مدیر محصول کیست؟ مدیر محصول نقش بسیار مهمی در توسعه و […]

مدیریت محصول: استراتژی و چرخه عمر محصول بیشتر بخوانید »