یک روابط عمومی قوی باید بداند چطور با مخاطبان کسب و کار تعامل کرده تا زمانیکه شما غایب هستید، آنها بعنوان سفیرتان عمل نمایند.

We will show you the way to stop the online hate by

 

اگر به فکر ارتقاء کسب و کار خود هستید یا علاقه دارید با مشتریان و کارکنان خود ارتباط خوبی برقرار کنید، شما به یک روابط عمومی قوی نیاز دارید.

برای شما بسیار ارزشمند است که هنگام ارسال پیام، بدانید که واقعاً می‌خواهید چه کسی پیام‌تان را دریافت کند. یک استراتژی ارتباطات به شما کمک می کند تا در زمان مناسب ارتباط خود را با مخاطبان از طریق رسانه مناسب ایجاد نمایید.

ما می‌توانیم استراتژی مناسب با اندازه سازمان شما را تهیه و برایتان به اجرا درآوریم.

 


روابط عمومی دیجیتال

در واقع روابط عمومی دیجیتال، واقعیت خود را از تلفیق دنیای دیجیتال و روابط عمومی سنتی بدست می‌آورد. 

واحدهای ارتباطی دیجیتال می توانند بجای وابستگی به کانال های رسانه‌ای، مستقیماً از طریق انواع مختلف سیستم عامل آنلاین با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.


ارتباطات رسانه‌ای

صفحات اول در رسانه های قدیمی ، نشریات آفلاین و آنلاین معتبر می بایست کماکان هدف قرار گرفته شود.

این‌ها همه در مورد ایجاد روابط با خبرنگاران و سردبیران و تأمین پوشش خبری نیاز است. بیشتر اوقات ، ممکن است عدم انجام درست این کار به سردرگمی ، عدم توزیع و انتشار اخبار و ارتباط کنگ در رسانه های اجتماعی بیانجامد.


مدیریت رویداد

ایجاد و توسعه رویدادهای بزرگ مدیریت رویداد است که می تواند شامل برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها ، کنسرت‌ها، نمایش‌های تجاری، جشنواره‌ها و مراسم باشد.

همچنین شامل شناسایی مخاطب هدف، تدوین مفهوم رویدادها، برنامه ریزی تدارکات کلی رویدادها و انجام مدیریت پروژه رویدادها به عنوان یک اصل، مدیریت نفرات تیم های مسئول برای هر عملکرد، بودجه و نظارت بر اجرای رویدادها است.


نیازسنجی روابط عمومی

آیا به روابط عمومی در سازمان نیاز دارید؟

کارشناسان ارتباطات گروه کسب و کار الکترونیک با ایجاد یک راهنمای نیازسنجی و ارتباط‌گیری در سازمان توانسته‌اند تجارب خود را در یکجا جمع‌آوری نموده و بصورت رایگان در اختیار شما قرار دهند.