Advertisements

کاربرد فناوری

در حالی که شاهد رشد سریع و روزافزون بسیاری از فن آوری ها و پذیرش آنها هستیم، اما بدان معنا نیست که شما نیاز به اجرای همه آنها در کسب و کارتان دارید.

انتخاب فناوری به روشی که می خواهید بهینه سازی کنید بستگی دارد. در واقع فناوری فقط وسیله ای برای پشتیبانی از ایده شماست.تمرکز باید روی یافتن فن آوری‌هایی باشد که به درستی با اهداف کسب و کار شما مطابقت داشته و آنها را به طور مؤثر پیاده سازی کنند.

برای پیاده‌سازی فنآوری‌های نوآورانه ، به افراد ماهر و پویا که مایل به شکل دادن ایده ها به یک برنامه عملی هستند ، نیاز دارید.

بدون داشتن کارشناسان ماهر IT ، اجرای طرح تحول بسیار  دشوار خواهد بود. 

می توانید از طریق شرکت های فناوری اطلاعات که در فن آوری مورد نظر برای کار بر روی آن مهارت دارید، کار فعال سازی را برون سپارید.

فایده این رویکرد این است که شما در هزینه های استخدامی و آموزش صرفه جویی می کنید و قادر خواهید بود از یک استراتژی به استراتژی دیگر بپردازید.

دقت کنید حتی اگر پروژه را برون سپاری می کنید ، به یک تیم داخلی نیاز خواهید داشت تا بتوانید تغییرات را در سازمان نگهداری کنید. 


خدمات تخصصی فناوری در eBgroup

eBgroup می تواند شما را با بهترین فناوری های کاربردی کسب و کارها آشنا و راهنمایی های لازم را از شروع تا پایان برایتان به همراه بیاورد.

خدماتی که ما بصورت تخصصی به شما ارائه می‌دهیم:

  • هدف گذاری و ایجاد نقشه راه تحول
  • شناسایی و انتخاب فناوری کلیدی
  • پیاده‌سازی فناوری